Kapat
  • Çalışma Saatleri (08:00-18:00)

    Pazar Kapalı
  • Mail

    bilgi@ademkarafilik.com
  • Telefon

    0312 231 84 70

Verimli Çalışma Becerileri

Verimli Çalışma Becerileri

Verimli Çalışma Becerileri

Verimli Çalışma Becerileri veya Çalışma Sistematiği

Çalışmak... çalışmak... çalışmak...
Öncelikle; niçin çalışmak, sonra nasıl?
Çalışmak; bir değeri, amacı oluşturmak ve elde etmek için çaba göstermektir.
Çalışmak; var olmak ve varlığı sürdürebilmek için, hayatın her evresinde olması gereken temel şartlardan biridir.


Herkes bir şekilde çalışır. Kimi ekmek için, kimi para için, kimi saygı görmek, kimi yönetmek, kimi güç, kimi insanlara yardım etmek, kimi bilgi için... Öğrencilere niçin çalıştıkları sorulduğunda, büyük bir çoğunluğunun; bu sorunun cevabını net bir şekilde veremedikleri, tatminkar bir açıklama yapamadıkları ve verdikleri cevapların da, yüzeysel kaldığı görülmektedir. Niçin okuduğu veya çalıştığına dair sorulara mantıklı cevaplar vermeyen öğrencilerin başarısızlıkları ise kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.


Birçok kurum ve kuruluş tarafından başarı ve başarısızlık nedenleri üzerine çalışma ve araştırmalar yapılmaktadır. Değişik dönemlerde, yapılmış birçok çalışma ve araştırma, hem her eğitim, öğretim kademesinde, hem de iş yaşamında bireylerin etkili çalışma becerilerine sahip olmadıklarını, buna bağlı olarak, çalışma verimlerinde istenilen düzeyi yakalayamadıklarını ortaya koymaktadır.


Okullarımızda her yıl yapılan “Problem Tarama Envanterleri”nde ve diğer anketlerde, öğrencilerin ders başarısızlıklarının nedenleri araştırılır. Bu anketlerde, başarısızlıkları oluşturan farklı sonuçlar çıkmaktadır. Çıkan sonuçların, başlıca sebeplerinden ilk sırada yer alan faktörler ise, çoğunlukla; net olmayan amaç eksikliği, ders çalışma yöntem ve tekniklerinin, hangi dersin nasıl çalışılacağının bilinmemesi, okuma becerilerinin yetersiz olması, dikkatsizlik, isteksizlik, bilgiyi kullanamama, motivasyon eksikliği vb. sorunlar olarak öne çıkmaktadır. Çıkan sonuçlardan en önemlisi ise şudur: Bir insanın sahip olduğu iyi ya da kötü çalışma alışkanlıklarının çoğu okul yıllarında kazanılmaktadır.


Öğrencilerin çalışma verimlerini yükseltmek, ders ve hayat başarılarını artırmak adına; hemen her yıl, okulların rehberlik servisleri ve sınıf öğretmenleri tarafından bilgiler verilir. Bu konuda değişik çalışmalar yapılarak, anketler düzenlenerek, ihtiyaçlara yönelik seminer ve konferanslar düzenlense de, istenilen düzeydeki başarı bir türlü yakalanamıyor. Bunun da başlıca sebepleri olarak; öğrencilerin yeterince motive edilememesi, öğrenme verimini artıran yöntemlerin aktif olarak kullanılmaması, verilen bilgilerin bilgi boyutundan öteye gidememesi, hayatla bağlantısının kurulamayarak soyut kalması, gibi faktörler sıralanabilir.


Bu sonuçlara göre öğrencilerin bilgi ve becerileri içselleştirmede, günlük ve sosyal yaşamlarına adapte etmekte zorlandıkları bilinen bir gerçektir.
Eğitimin, dolayısıyla öğrenmenin etkin, verimi ve kalıcı olması adına çözülemeyen sorunlar hâla güncelliğini korumaktadır.


Öğrenme yolculuğunda, öncelikle bize düşen görev; ne için, hangi değerlere ulaşacağız, hangi değerleri oluşturacağız... uğruna bedel ödeyeceğimiz amaçlarımız neler? bu tarz soruların cevaplarını vermektir. Geçmiş yanlış öğrenmelerimizi bir kenara bırakarak; kendi öğrenme sistemimizi bularak, öğrenmeyi yenden öğrenmeliyiz ve ona göre adımlar atmalıyız.

Adem KARAFİLİK
Eğitimci, yazar - Kişisel Gelişim Uzmanı