Kapat
 • Çalışma Saatleri (08:00-18:00)

  Pazar Kapalı
 • Mail

  bilgi@ademkarafilik.com
 • Telefon

  0312 231 84 70

Etkili Sunum Teknikleri

Etkili Sunum Teknikleri

Etkili Sunum Teknikleri

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ SEMİNERİ

 1. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

Bu semineri başarı ile tamamlayan her katılımcı:

 • Etkili bir sunum yapmanın amacını ve önemini kavrar.
 • Sunum kaygısının nedenlerini bilir.
 • Sunum kaygısını giderme yöntemlerini bilir ve uygular.
 • İyi bir sunum hazırlamada planlamanın (hazırlık) önemini kavrar ve uygular.
 • Aktarma (sunuş) esnasında; sunuş basamaklarını etkin olarak kullanır.
 • Sunumun amacına, içeriğine ve katılımcı grubun özelliklerine uygun ortam ve materyal seçer.
 • Sunum yaparken beden dilini etkili kullanır.
 • Sunum yaparken dinleyicilerin aktif dinleme yapmasına fırsat verir.
 • Sunumun canlı ve akıcılığını sağlamak için gerekli unsurları uygun zaman ve süre içinde kullanır.
 • Güç izleyicilerle baş etme tekniklerini bilir.
 • Sunuşun etkili kapatılması tekniklerini bilir.
 • Sunumda olası zor durumlarla başa çıkmayı öğrenir.
 • Etkili sunumun özelliklerine uygun sunum etkinliği hazırlar ve sunar.
 • Sunum yapmada öz güveni artar.

 1. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 • Bu etkinlik, etkin bir sunuşun hem içerik hem tarz olarak nasıl hazırlanacağı konusunda katılımcıları bilgilendirmeyi ve geliştirmeyi hedeflemektedir.
 • Eğitim görevlisi olarak; “Sunum Teknikleri” konusunda uzman akademisyenler ya da bu konuda çalışmaları olan veya eğitimler veren uzman ve uzman yardımcıları tercih edilecektir.

Etkili Sunumun Amacı ve Önemi

Sunum Kaygısı

Sunum Kaygısının Nedenleri

 • Öz güven eksikliği
 • Ne olacak sorusuna cevap verememe,
 • Kontrolü kaybetme korkusu
 • Çatışma korkusu
 • Yedek plan eksikliği
 • Konunun çekici olmaması
 • Dikkat dağınıklığı
 • Herkes bana bakıyor
 • Acaba unutur muyum?
 • Sunum Kaygısının Giderme Yöntemleri
 • Sunum öncesi dinleyicileri tanıma
 • Muhtemel sorular hakkında önceden hazırlıklı olma
 • Sunuma zihinsel ve fiziksel olarak hazırlanma
 • Kendini başarılı ve güçlü hissetme
 • Sakin olma ve kendine güvenme
 • Sunum öncesi aşırı yememek içmemek ve uykusuz yorgun olmamak

Etkili Bir Sunumun Öğeleri ve Özellikleri

 • Planlama (Hazırlık) Aşaması
  • Amaç belirleme
  • Katılımcı konusunda fikir sahibi olma
  • Oturum planı
  • Hangi gün, hangi saat, nerede?
  • Organizasyon,
  • Prova
 • Aktarma (Sunuş) Aşaması
  • Giriş
  • Yakınlık kurma
  • Açılış konuşması
  • Ana hatları açıklama
  • Sonuçlandırma
 • Görsellerin hazırlanması ve kullanımı
 • Powerpoint sunuların hazırlanması ve kullanımında dikkat edilecek hususlar
 • Grafik ve tabloların hazırlanması ve kullanımında dikkat edilecek hususlar
 • Resim/fotoğraf kullanımında dikkat edilecek hususlar, Film/Video hazırlanması ve kullanımında dikkate alınacak hususlar
 • Varsa yazı tahtasının kullanımında dikkat edilecek hususlar
  • Sesin etkili kullanımında dikkat edilecek hususlar
  • Sözcük seçiminin önemi
  • Vücut dili ve vücut dilinin etkili kullanımında dikkat edilecek hususlar
  • Mekânı etkili kullanımında dikkat edilecek hususlar

Sunuşun etkili kapatılması teknikleri

Sunumda Zor Durumlarla Başa Çıkma

Etkili Sunuş Teknikleri Üzerine Sınıf içi Etkinlik Uygulamaları (Bireysel veya grup olarak örnek çalışmalar hazırlama