Kapat
 • Çalışma Saatleri (08:00-18:00)

  Pazar Kapalı
 • Mail

  bilgi@ademkarafilik.com
 • Telefon

  0312 231 84 70

Anlayarak Çok Hızlı Okuma

Anlayarak Çok Hızlı Okuma

Anlayarak Çok Hızlı Okuma

ANLAYARAK HIZLI VE ETKİN OKUMA TEKNİKLERİ

EĞİTİM SEMİNERLERİ

NELER YAPABILECEKSINIZ?

 • 1993 yılından beri kişisel gelişim alanında eğitim ve seminerler veren, Eğitimci Yazar, Kişisel Gelişim Uzmanımız Adem Karafilik tarafından verilecek olan Anlayarak Hızlı ve Etkin Okuma Seminerleri ile;
 • Okuma hızınızı, anlama oranınız düşmeden en az 2 kat, ortalama 4 – 6 artıracaksınız.
 • Okuduğunuz yazılarda anlama oranınız azalmayacak. Anlama oranınız ortalama % 20 - 40 oranında artacak.
 • Uygulanan teknikler ve yapılan çalışmaları kullandığınızda, 200 - 250 sayfalık bir romanı 2-3 saatte, rahatlıkla okuyabileceksiniz.
 • Sınavlara hazırlanıyorsanız; (ÖYS, AÖOS, TUS, KPSS, KPDS vb...) sınavlarda ortalama 20 - 40 dakika zaman kazanacaksınız.
 • Yöneticiyseniz, önünüzdeki evrak yığınını en az 5-6 kat daha hızlı okuyup, değerlendireceksiniz.
 • Bir gazeteyi ortalama 10- 15 dakikada tamamen okuyabilirsiniz.
 • Haber metinlerini önceki okuma hızınızdan 5-6 kat daha hızlı okuyacak ve değerlendireceksiniz.
 • Satırdaki kelimeleri tek tek okumak yerine, 3’lü, 4’lü bloklar halinde okuyacaksınız.
 • Yazı türüne göre okuma tekniklerinin farklı kullanılması gerektiğini öğrenecek ve kullanacaksınız. (Gazeteler, dergiler, kitaplar, dersler, teknik metinler vb.)
 • NLP tekniklerinin de aktif olarak kullanıldığı eğitimle, okurken sıkılma, dikkat, konsantrasyon sorununu büyük oranda çözebileceksiniz.
 • Yazılar ve haberlerdeki dikkat noktalarını çabuk bularak değerlendireceksiniz.
 • Okuma sıkıcı olmaktan çıkacak, zevki ve verimli bir hal alacaktır.

AMAÇ :

 • Eski okuma yanlışlarından kurtulmak, yeni okuma becerini kazanmak
 • Göze gerçek görme yeteneği kazandırarak, görme, tanıma, belleme ve zihinsel ayrımlaştırma yeteneğinin geliştirilmesi
 • Okuma hızının en az 2 kat, ortalama olarak 4 - 6 kat artırılması
 • Dikkat, konsantrasyon ve yoğunlaşma gelişiminde ~ % 50 gelişimin sağlanması
 • Okuma konsantrasyonun artırılması ve okumanın zevkli hale getirilmesi
 • Anlamada hiçbir kayıp olmaksızın, okunanı anlama yüzdesinin ~ %20 -40 oranında artırılması
 • yazıdaki dikkat noktalarının, anahtar sözcüklerin, yön sözcüklerinin bulunması
 • Hızlı ve etkin okuma yöntemlerinin öğrenilmesi ve aktif kullanımı

PROGRAMIN KAPSAMI :

 • OKUMA–ANLAMA FRENLERİNİN ORTADAN KALDIRILMASI
 • ÖNCEKİ OKUMA ALIŞKANLIKLARININ TERK EDİLMESİ
 • YATAY VE DÜŞEY AKTİF GÖRME ALANLARININ GENİŞLETİLMESİ
 • GÖZÜN GÖRME ÇABUKLUĞUNUN GELİŞTİRİLMESİ
 • İKİLİ ÜÇLÜ, DÖRTLÜ, BEŞLİ KELİME VE RAKAM GRUPLARININ TEK ODAKTA OKUNMASI
 • GÖRME YETENEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ (GÖRÜLENLERİ AYRIMLAŞTIRMA)
 • GÖRME, TANIMA VE ZİHİNSEL AYRIMLAŞTIRMA YETENEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
 • ARANILAN BİLGİLERİN HIZLA BULUNMASI VE KONSANTRASYON
 • RESİM, ŞEKİL, GRAFİK, ŞEMA, TABLO VB. GÖRME VE ZİHİNSEL AYRIMLAŞTIRMA
 • DİKKAT VE ANLAMAYI GELİŞTİRME TEKNİKLERİ
 • GÖZ VE ZİHNİN ÇALIŞMASINDA UYUM SAĞLAMA
 • YOĞUNLAŞMA YETENEĞİ (DİKKATİN YOĞUNLAŞTIRILMASI)
 • HIZLI VE ETKİN OKUMA TEKNİKLERİ
 • YAZIDAKİ ANAHTAR KELİME, VE CÜMLELERİ BULMA
 • YAZIDAKİ YÖN KELİMELERİNİ BULMA
 • ANA FİKİRLERİN ÇABUCAK BULUNMASI.
 • OKUMALARDA İDEAL RUH HALİNİ YAKALAMA
 • OKUMA ÖNCESİ İNCELEME VE SORGULAMA ALIŞKANLIĞI
 • OKUMA ŞEKİLLERİNİN BULUNMASI VE OKUMALARDA AKTİF KULLANILMASI
 • KAVRAMAYI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
 • MANTIKLI BAĞLAMA YETENEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
 • FOTOGRAFİK PARAGRAF OKUMA
 • GAZETE VE DERGİLERİ OKUMA (SÜTUN OKUMA ÇALIŞMALARI)
 • ELEŞTİREL OKUMA TEKNİKLERİ
 • OKUMA VE ANLAMA GELİŞİMİ TAKİBİ
 • OKUMA VE ANLAMA GELİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAPILACAKLAR