Kapat
 • Çalışma Saatleri (08:00-18:00)

  Pazar Kapalı
 • Mail

  bilgi@ademkarafilik.com
 • Telefon

  0312 231 84 70

Eğiticinin Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

UZMANLIK PROGRAMI

AMAÇ :

 • Eğitimle ilgili temel kavramları tanımak ve kullanabilmek
 • Yetişkin eğitiminin temel ilkelerini öğrenmek
 • Yetişkin eğitiminde öğrenme modellerini kavrayarak eğitimlerde ullanma becerilerini kazanmak
 • Etkin bir eğitim programı içeriği ve görsel malzemeleri tasarlayarak sunabilmek
 • Eğitim sunumunda verililik sağlayabilmek
 • Zor katılımcıları yönetebilme becerilerini kazanabilmek
 • İnteraktif, akılda kalıcı ve zevkli, etkili ve verimli bir eğitim programını oluşturabilme ve sunma becerilerini kazanmak.

PROGRAMIN KAPSAMI :

 • Eğitim, sunum vb temel konularla ilgili temel kavramlar
 • Öğrenme kavramı ve öğrenme teorileri
 • Öğrenmenin oluşumu, süresi ve öğrenme süreçleri
 • Yetişkin eğitimi
 • Çocuk – ergen – yetişkin eğitimi ve eğitimsel farklılıklar
 • Yetişkin eğitimi nedir?
 • Yetişkin Kimdir?
 • Yetişkinlerin temel özellikleri.
 • Yetişkin eğitiminin temel ilkeleri.
 • Yetişkin eğitimi uygulamalarında dikkat edilecek noktalar.
 • Yetişkin eğitimindeki öğrenme engelleri.
 • İletişim Becerileri
 • Kendimizi anlamak
 • İletişim hedeflerimizi belirlemek
 • Dinlemek ve aktif dinlemek
 • Vücut dilimiz ne söylüyor?
 • Görsel öğelere dayalı dinleme
 • İletişimdeki paradigmalar
 • Ses ve dilin kullanılması
 • Eğitim yönetimi
 • Profesyonel eğitim yönetimi
 • Eğitimlerde etkin içerik hazırlama
 • Eğitimde zaman yönetimi ve eğitim öncesi hazırlıklar
 • Eğitim yapısına uygun ortam planlamak
 • Eğitimde oturma düzenleri ve öğrenmeye etkisi
 • Eğitim materyallerinin doğru yer ve zamanda kullanılması
 • Eğitim ihtiyaç analizi uygulamaları
 • Eğitimcinin temel özellikleri
 • Eğiticinin kimliği – rolü
 • Eğitimcinin salon – sınıf hakimiyeti
 • Hitabet
 • Kendini tanıtma
 • Sınıf hakimiyeti
 • Düşünceyi toparlama, kitleye göre sunum yapabilme
 • Beden dilinin etkin kullanımı
 • Sınıfta; duruş, bakış, jest, mimik ve komplimanların kullanımı
 • İletişim becerilerinin geliştirilmesi
 • Katılımı sağlayan ve ilgiyi arttıran yöntemler
 • Öz güven ve sakinlik
 • İlgiyi canlı tutmak
 • Soru sorma ve dikkati uyanık tutma teknikleri
 • Katılımcıyı derse/sunuma katma
 • Zor insan tipleri ve sınıf ortamında baş etme teknikleri
 • Eğitim sunumlarının hazırlanması
 • Eğitim sunumlarının hazırlanması ve etkin sunum
 • Sunum akışının planlanması
 • Sunum materyallerin tespiti
 • Başarılı sunum hazırlama teknikleri
 • Sahneyi kullanma
 • Eğitimde soru alma yanıtlama ve soru sorarak etkileşim yaratma
 • Eğitim kitapçığı hazırlanma
 • Eğitim oyunlarının planlanması, uygulamalar ve örnekler
 • Eğitimde test kullanımı ve uygulama çalışmaları
 • Eğitimlerde zor insanlarla başa çıkmak
 • Eleştiri ve öfkeli tutumları karşılama ve sakinleştirme
 • Eğitim sonuçlarını ölçme ve değerlendirme teknikleri
 • Uygulama çalışmaları
 • Katılımcıların sunum hazırlaması, sunumun video çekimi eşliğinde izlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Sertifika/belge dağıtımı

Programın Süresi: 40 – 8o saat

Katılımcı Sayısı: 20 kişiyi aşmaması önerilir.