Kapat
 • Çalışma Saatleri (08:00-18:00)

  Pazar Kapalı
 • Mail

  bilgi@ademkarafilik.com
 • Telefon

  0312 231 84 70

Çatışma Yönetimi

Çatışma Yönetimi

Çatışma Yönetimi

ÇATIŞMA YÖNETİMİ

Çatışmalar iyi yönetildikleri ve sonucunda Optimal bir çözüme kavuşturuldukları zaman kurumda yaratıcılık ve yenilik sağlamada oldukça yardımcı ve yapıcı olabilirken iyi yönetilmediği ve çözümsüz bırakıldığı zaman ne yazık ki yıkıcı olabilmektedir. İnsanın olduğu her alanda karşılaşıla bilen sosyal bir olgu kabul edilen çatışma olumlu ve yapıcı sonuçlara imkan sağladığı için hemen bastırma ve tamamen yok etme yoluna gidilmemeli; yararlı olacak şekilde yönetilmelidir.

Yapıcı çatışma hem değerli, hem de gereklidir. Çatışmanın bulunmadığı yerde yeni ve iddialı görüşlerde azalacaktır. Yeni ve doğru fikirler çerçevesinde isabetli kararlar alabilmek için uyarıcı ve itici bir güç bulunmayacak örgüt gittikçe donuklaşacaktır. Program

Sonrasında katılımcıların, personel veya gruplar arasındaki (formal ve informal)

Çatışmaları, organizasyonun amaçlarına katkıda bulunacak şekilde yönetmelerini sağlamak için yetkinliklerinin artırılması hedeflenmektedir.

Program içeriği

 • Çatışma nedir? Çatışmayı kim çözebilir?
 • Sorunların kontrolü kimde
 • Biz neler yapabiliriz
 • Karşı tarafın yapabilecekleri

Çatışmaya doğru gidiş

 • İletişimde isteksizlik
 • Nedensiz sinirlilik moral bozukluğu
 • Asık surat sürekli bahane hataların artışı
 • Aşırı tepkiler (bağırma masaya vurma kapıyı çarpma)

Temel çatışma nedenleri

 • Basit farklılıklar - Anlaşmazlık uzlaşmazlık
 • Çekişme şiddet kavga

Çatışma dilleri

 • Sen dili cümleleri -- Ben dili cümleleri

Çatışma türleri ve etkileri

 • Pozitif çatışma - Negatif çatışma
 • İç çatışma - Dış çatışma

Farklılıklarımız ve empati kurma

 • Çatışmaya neden olan kızgınlıklar
 • Haksız engelleme
 • Düşünme biçimimiz (abartma –etiketleme)
 • Zorunluluk yükleme zihin okuma

Çatışma yönetimi stratejileri

 • Uyma, işbirliği - Kaçınma hükmetme uzlaşma

Çatışma yönetiminde uygulayabileceklerimiz

 • Kızgınlığı kontrol altına alma
 • Karşı tarafın durumunu belirleme
 • Olumlu bir atmosfer yaratma

Temel iletişim kurallarına uyma

 • Problemin tanımlanması
 • Çözüme yönelik beyin fırtınası
 • Uygun çözüm ve işbirliği

Programın Süresi: 6-12 saat

Katılımcı Sayısı: 20 kişiyi aşmaması önerilir.