Kapat
  • Çalışma Saatleri (08:00-18:00)

    Pazar Kapalı
  • Mail

    bilgi@ademkarafilik.com
  • Telefon

    0312 231 84 70

Nasıl Algılıyoruz

Nasıl Algılıyoruz

Nasıl Algılıyoruz

Öğrenmenin ve okumanın oluşumu üç beş cümle ile ifade edilemeyecek kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Günümüz bilimsel bulguları dahi öğrenmenin boyutlarını tam olarak açıklayamamaktadır.


Çoğu kişi, okumayı basit ve mekanik olarak gerçekleşen bir eylem olarak tanımlamaktadır. Ama durum hiç de görüldüğü gibi basit değil.
"Uygulamalı Hızlı ve Etkin Okuma Teknikleri" kitabımda yazdığım bir kısmı sizlerle paylaşmak istiyorum.


Yapılan araştırmalar; okumanın harfler ve heceler değil, kelimeler üzerine kurulduğunu ortaya koydu. Kelime içindeki harflerin yerleri ne kadar değişik olursa olsun, ilk ve son harfler doğru ise, insan beyni bunu doğru algılıyor.

İnsanların okurken harfleri ve heceleri değil kelimeleri dikkate aldıkları ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar insanların okurken sanılanın aksine kelimelerin içindeki harfleri değil kelimelerin başındaki ve sonundaki harfleri dikkate aldıklarını ortaya koydu. İşte bunun ispatı: Aşağıda verilen yazıyı klasik okuma yöntemiyle okumadan ve olarak bakarak okuyun.


CmabridgeÜinevrstiesinde yaıpaln bir arşaıtrmayagröe bir kleimedkeihafrlrein ve hceleeirnhnağisıardadidizlikleridğeil, ilk ve son hafrlreindğoruyedreolamalrıöenmtşamıatkadır. Geirsitaammenkamradaşır. Ve ynie de surosnuzolraakokubanilir. Buunnsbeebiisnanbenyinin her hafri tek tek dieğlkemileelri bir btüünoralakgrömseiomukası ve aglılamsıaıdr.
Alıtnlıekemk

Biz de bu biglyiibakşa bir şkiedlekootnrl ve tsetemtekacmaılya, AnodaluAjnasnı’dangeeçn bir hebarialıdk ve heabredkikelemilireniçenidkihafrelrideğşiterirekveridk. İtşehebar:
“Nveşeihr’de bir frınıdaekmkelerin içine çeyrek atlın kolununcasatşılaratrtı. Nveşeihr’defalieyatgestörenİnınarEkemkFabkirasıilşetemicsi. MrautKaklnacıbasnıayıptağıaçkılamada, ekmetekerekbeatyaşnadığnıbelertirek, ekemksatşılarınıartrımakiiçn her gün 5 ekemğiniçnieçyreek atlın kouyduğnusölyedi. Kalkacnı, dhaaöcne 6 bin civaarnıdaoalnekemksaıtşıının, uygalumaylabrilkiteyzüde 20 orannıdaarttığnıbleritti. Bu da işmizii ve işkteikrallııkornaızmııatırdrıddei.’’

Haberin orjinali


‘’Nevşehir’de bir fırında, ekmeklerin içine çeyrek altın konulunca satışlar arttı. Nevşehir’de faaliyet gösteren İnanır Ekmek Fabrikası işletmecisi Murat Kalkancı, yaptığı açıklamada, ekmekte rekabet yaşandığını belirterek,ekmek satışlarını artırmak için her gün 5 ekmeğin içine çeyrek altın koyduğunu söyledi.Kalkancı, daha önce 6 bin civarında olan ekmek satışının, uygulamayla birlikte yüzde 20 oranında arttığını belitti. Bu da işimizi ve işteki karlılık oranımızı artırdı dedi’’
Byiensmeobllelreaglıalr ve adığlı her bir bligyiidhaaöcneörğendğiibliglielrekyısalar ve ona gröeanalamoşluutrur. Bu yzüednkleelimeri ve kllemieguraplrnııbtüünesloalarkgreömyiaışklalnıkhlnaiegtriein.

YküsielşKşieislGleşiimMrkezeioalark, Bziimypatıımğızçlaışamlarsaşnuugstöeiyror. fotgorfaikgröme ve footrgaifkomukaberceisigelşienoukyulacurstrıralaı, htatapagraflraraıbüütnoaralkgröreekoukamtka ve aıslvlrieemkiestennmjseaalrı ve blgiilreiallgımaaktdaaırlr.
Smienredeveelrin Çok hzılıoukma tekniklerini kullanarak siz de bu yteeğeninziigelştirerek, omukahızııznı ve okmuavremiiizni çok dhaa üst düyzlereegretieilinrbsiiz.


Burada dikkat edilecek nokta ise aynı harflerden oluşan kelimeleri farklı bir anlamda algılayabilirsiniz. Örneğin: para = arap, rakı = karı... gibi. Bu sorun da uygulamalarla ve kelime, kültür, bilgi dağarcığını geliştirerek aşılmaktadır.


Adem KARAFİLİK
Eğitimci, yazar - Kişisel Gelişim Uzmanı