Kapat
  • Çalışma Saatleri (08:00-18:00)

    Pazar Kapalı
  • Mail

    bilgi@ademkarafilik.com
  • Telefon

    0312 231 84 70

Hayat Bir Öğrenmedir

Hayat Bir Öğrenmedir

Hayat Bir Öğrenmedir

HAYAT BIR ÖĞRENMEDIR

Hayat öğrenme temeli üzerine kurulmuş aktif bir süreçtir. Öğrenmenin farklı tanımları
yapılmasına rağmen, net olarak tanımlanabilen bir sınırı yoktur. Öğrenme, anne karnında başlar,
ölüme kadar durmaksızın devam eder.


Öğrenme; bilgilenmenin ötesinde kişinin zihninde gerçekleşen ve kişinin isteği ile oluşan
kalıcı bir davranış değişikliğidir. Bilmediğimiz bir bilgiyi bilir hale gelmemiz, yapamadığımız bir
etkinliği uygular duruma gelmemiz bir öğrenmedir. En yalın tanımla öğrenme; bilebilme,
yapabilmedir. Öğrenme beyinde meydana gelen biyokimyasal bir olaydır ve bazı ön şartları
vardır. Bu ön şartlar uyanıklık, motivasyon (istek), dikkat, aktif katılım ve geri bildirimdir.
Başka bir tanımla: Öğrenme, büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelere
atfedilmeyecek, yaşantı ürünü olarak meydana gelen, davranışta ya da potansiyel davranıştaki
nispeten kalıcı izli değişmedir.


Aktif ve kalıcı öğrenmenin oluşması için; merak, istek ve araştırma duygularının birleşmesi
gerekir. Eğer bu duygular oluşmuşsa aktif öğrenme gerçekleşebilir. İnsan, doğası itibarı ile her
şeyi bilmek doğaya hakim olmak ister. İçinde bulunduğumuz uygarlığı da insanın öğrenme merakı
oluşturmamış mıdır?
İnsanın bilinçli bir varlık olarak neyi, neden ve nasıl yapacağını bilmek hem hakkı hem de
insan olma sorumluluğunun gereğidir. Öğrenme işinin zaman, amaç, merak ve irade ile yakın
ilgisi vardır. İrade ve zamanın nasıl kullanılacağını bilmek, öğrenme yollarını bilmektir.

Öğrenme belli bir düzende gerçekleşirse o zaman daha etkili ve yararlı olmaktadır. Bu gerçek göz önünde
bulundurularak, ilk ve orta öğretim programlarına alınan ders konuları planlı çalışma alışkanlığını
edinen öğrencilerin başarabilecekleri düzeyde hazırlanmıştır. Bu da gösteriyor ki, okul ve
dershanede verilen bilgiler belli bir sistem dahilinde sunulmaktadır.

Adem KARAFİLİK
Eğitimci Yazar – Kişisel Gelişim Uzmanı

ÖĞRENMENİN İLKELERİ SERİSİ
ÖĞRENCİ YOL HARİTASI kitabından alınmıştır