Kapat
  • Çalışma Saatleri (08:00-18:00)

    Pazar Kapalı
  • Mail

    bilgi@ademkarafilik.com
  • Telefon

    0312 231 84 70

Başarı ve Strateji

Başarı ve Strateji

Başarı ve Strateji

Strateji hakkında çok şey söylemek mümkündür.

Strateji; yoldur, yöntemdir, metodolojidir, tekniktir, takdikdir...
Sözlükte "strateji:
- Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol.
- Bir ulusun ya da uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara en fazla desteği vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askeri güçleri bir arada kullanma bilim ve sanatı.
ayrıca;
Strateji, başarılı olanı taklit etmek değil, farklı olanı oluşturmak ve kullanmaktır. ayrıca başarılı olanı modelleyerek kendi sistemini oluşturmaktır.
Strateji, salt bir planlama süreci değil, yeni yollar ve yöntemler oluşturma sürecidir...
Strateji, geleceğe dönük boş öngörüler yapmak değil, sağlıklı öngörüler doğrultusunda teknik , taktik ve eylemlerle geleceği yönlendirebilmektir...
Strateji, değişime kolaylıkla adapte olabilecek beceriyi geliştirmek değil, değişimi iyi okumak, kontrol etmek ve liderlik etmektir...


Strateji, bir yarışta en başarılı olmak üzere performansı arttıracak teknikleri ve taktikleri geliştirmek ve gerektiğinde, o yarışı, kolaylıkla birinci olunabilecek yarışı seçebilmektir...
Stratejiler, becerilerimize bağlı olarak, vizyonumuza uygun beceriyi geliştirebilmektir...
Stratejiler, her yerde, her durumda, her şartta ve her ortamda; kullanılabilir, ayakları yere basan, kullanılabilir teknik, taktik, beceri, yol, yöntem, teknik ve taktikleri oluşturabilmektir.
Başarıda bilgi kadar strateji de; yani neyi nasıl, niçin ve ne şekilde yapacağının yöntem ve tekniklerinin bilinmesi de önemli bir yer tutmaktadır.


Başarıya giden yolda bilgi ve stratejilerin yeri ve oranları hakkında bir değerlendirme yapmamız istenirse; başarıda bilginin oranı %30 ise, geri kalan %70'i ise stratejidir diyebiliriz.
Stratejiler teknikleri ve taktikleri içerir. Spordan, eğitime, sanattan, tekniğe kadar hayatın her evresinde geçerliliğini korumaktadır. Bilgiye, spora, teknolojiye, güce veya bir tekniğe sahip olabilirsiniz. Ama onu doğru yerde, zamanda, doğru şekilde, nasıl ve ne şekilde kullanacağınızı bilmiyorsanız, bunun bir değeri olamaz. Bu değerleri kullanamıyorsanız, strateji eksiklikleriniz var demektir.
Spor müsabakalarına şöyle bir baktığımızda, sadece fiziki olarak güçlü olanların değil, çoğunlukla teknik ve taktik olarak güçlü olanların kazandığını görürüz. Sınavlarda çok bilgisi olanların değil, bilgisini verimli bir şekilde kullananların yüksek notlar aldığı gözlenmektedir. Bütün bunlar, stratejilerin önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir.
Başarıya giden yolda ihtiyacınız olan stratejileri bimezsek, başarı, ancak tesadüflerle ortaya çıkar. .
Başarı için; ğrenmeye karşı meraklı, istekli ve açık olmak önemlidir. Ama salt bunlar da yeterli olmamaktadır.
Derslerde etkili dinleme becerilerini geliştiren, düzenli ve bilinçli not tutan, hızlı okuma ve etkili çalışma yöntemlerini bilen, hafızasını daha verimli kullanan, amaçlı ve planlı çalışan, araştırma tekniklerini bilen, araştıran, kendini ve bilgilerini ifade edebilen, gerektiği yerde doğru bilgiyi kullanabilen, kısaca öğrenmeyi öğrenmeyi bilen bireylerin yetişmesi gerekmektedir. Bu bilgileri kullanan bir öğrenci, hiç kuşkusuz diğer öğrencilerden daha fazla başarı gösterecektir.
Bu konuda asıl farkı oluşturacak olan; öğrencinin öğrenme sürecinde aktif olması kendini yönetmesi, yönlendirebilmesi ve bu yönde aktif öğrenme becerilerini kazanarak, kendi iradesi, çalışma azmi ve çalışma sistematiğini bilerek kullanabilmesidir.

Kendisini tanıyan, çalışma tekniklerini aktif olarak uygulayan, öğrenme prensiplerini bilen, azmini, kararlılığını, sabrını ve iradesini kullanan öğrenci için başarılı olmak kaçınılmaz, doğal bir sonuç olacaktır.
Eğer siz de başarı için, ders çalışmak için, daha nitelikli bir yaşam, verimli çalışma, zamanı etkili kullanma, strateji ve yol haritası oluşturamama gibi faktörlerden şikayet ediyorsanız, öğrenmeyi öğrenme stratejilerini öğrenmeniz gerekmektedir.
Unutmayın; hiç kimse size bir gün için elinizdeki 24 saatten daha fazlasını veremez. Ancak size elinizdeki 24 saati verimli bir şekilde nasıl kullanabileceğinizi ve yaşantınızı nasıl daha kaliteli hale getireceğinizin yöntem ve teknikleri ile ilgili sırlar verebilir. Yine bunu öğrenmekte bizim elimizdedir.