Kapat
 • Çalışma Saatleri (08:00-18:00)

  Pazar Kapalı
 • Mail

  bilgi@ademkarafilik.com
 • Telefon

  0312 231 84 70

Öğrenmeyi Öğrenme

Öğrenmeyi Öğrenme

Öğrenmeyi Öğrenme

ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME SEMİNERLERİ

SEMİNER PROGRAMININ AMAÇLARI:

Seminerlerinin Genel Amaçları Aşağıda Başlıklar Olarak Verilmiştir.

öğrencilerimizin;

 • Kendini ve fizyolojik özelliklerini tanıtmak.
 • Mevcut potansiyel yeteneklerini kullanmasını öğretmek.
 • Hayat amaçlarını belirlemesinde yol gösterici olmak.
 • Hayat amaçlarını gerçekleştirmesi yönünde plan yaptırmak.
 • Kazanma ve başarma isteği uyandırmak.
 • Kendisi için bir çalışma ve kazanma stratejisi belirletmek.
 • Başarırım inancını kökleştirmek.
 • Beceremem inancını yok etmek.
 • Verimli ve etkili bir şekilde uygulayabileceği ders planları yaptırarak uygulamasında yol gösterici olmak.
 • Zamanını programlı kullanması yönünde yol gösterici olmak ve zamanı programlamayı öğretmek.
 • İdeal ders çalışma ve okuma ortamlarını oluşturması veya farklı ortamları ideal hale getirebilmesi yönünde gerekli bilgileri vererek farklı ortamlarda ders çalışabilmesini sağlamak.
 • Ders çalışma sıkıntısını aşmak.
 • Ders çalışırken konsantre olamama sorunundan kurtulmak.
 • Anlatılan ve çalışılan konuları kısa sürede ve maksimum düzeyde kavrayabilmesi için nelerin yapılması, nelerin yapılmaması gerektiği konularında bilgi vermek, uygulama yaptırmak ve doğru alışkanlıklar kazandırmak.
 • Mevcut okuma hızlarını en az 2-3 kat, ortalama 4-6 kat artırarak yeni okuma biçimi geliştirmek. Okuma hızlarının artışlarına paralel olarak anlama hızlarını ve kapasitelerini artırmak.
 • Etkin, hızlı ve verimli okuma becerileri kazandırmak.
 • Ders, konferans panel vb. durumlarında dinleyici pozisyonunda iken ideal ve verimli dinleme yöntemlerini öğretmek
 • Derslerde veya dinleyici olduğu durumlarda not alırken dikkat edilecek noktaları ve teknikleri öğretmek ve pratik öneriler sunmak.
 • Derse kendini verememe, dikkatini yoğunlaştıramama ve konsantre olamama sorunundan kurtulma.
 • Pratik hafıza kullanma tekniklerini öğretmek
 • Etkin hatırlama tekniklerini öğretmek
 • Sınavlarda okuduğunu anlama ve bilgilerini rahat kullanabilme becerilerini kazandırmak.
 • Sınav süresini verimli kullanabilmesini ve sorulardaki dikkat noktalarını yakalayabilmelerini sağlamak.
 • Özgüveni güçlendirerek, öğrenciyi kendisine döndürüp, kendisini tanıması ve kararlarını almasını sağlayarak bu yönde teşvik etmek.
 • Test çöme stratejilerini kavrayarak, sorulardaki dikkat noktalarına yakalayabilmek
 • Okul ve sosyal yaşam içerisinde “sonuçlar olumsuz olursa, elimden geleni yaptım, bu kez olmadı, dünya yıkılmadı, bir sonraki defa mutlaka” inancına sahip kılmak.
 • Motivasyon kaynaklarını etkin kullanma becerilerini geliştirmek
 • Bilgisini, bilgisini vb. ifade edebilme becerilerini kazanmak
 • Özgüven kazanma ve özsaygı gelişimini sağlamak.

ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME

SEMİNERLERİ KONU BAŞLIKLARI

1. İNSAN BEYNİNİN, VÜCUDUNUN ÖZELLİKLERİ VE KAPASİTESİ

2. ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME NEDİR VE NASIL GELİŞTİRİLİR

3. EĞİTİMİN ÖNEMİ, AMAÇLARI VE FAYDALARI

4. ÖĞRENME STİLLERİNİN TESBİTİ

5. HAYAT AMAÇLARININ SAPTANMASI VE OLUŞTURULMASI

6. BAŞARILI İNSAN MODELLEMESİ VE MODEL OLUŞTURMA

7. BİLGİ

-BİLGİNİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

-BİLGİ EDİNME KAYNAKLARI

- BİLGİNİN ZAMAN BOYUTU VE CANLILIĞI

8. ZAMAN VE PROGRAM

-ZAMANI PROGRAMLAMAK VE YÖNETMEK

-ÖNCELİKLER, ZAMAN VE BAŞARI

-DERS ÇALIŞIRKEN ZAMAN KAZANDIRACAK ÖNERİLER

-ÇALIŞMA PLANLARININ ÖNEMİ VE HAZIRLANMASI

-HAFTALIK ÇALIŞMA PLANI

-AYLIK VE DÖNEMLİK ÇALIŞMA PLANI

-TEKRAR ÇALIŞMA PLANI

-DEĞERLENDİRME PLANI

-ZAMAN CETVELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

9. DERS ÇALIŞMA ORTAMI

-ÇALIŞMA ODASI VE DÜZENİ

-ÇALIŞMA MASASI

-SES, ISI, IŞIK, TELEVİZYON, MÜZİK, VB. ÇEVRESEL FAKTÖRLER

10. TEKRAR PROGRAMLARI

-GÜNLÜK, HAFTALIK, AYLIK TEKRAR PERİYOTLARI

-ÖĞRENME VE TEKRAR

-TEKRARIN ÖĞRENME VE HAFIZA GÜCÜNE ETKİSİ

11. NLP. BAŞARININ BİLİMİ - VERİMLİ VE ETKİLİ YAŞAMA SANATI

12. HIZLI VE ETKİN OKUMA TEKNİKLERİ

HIZLI VE ESNEK OKUMA

OKUMADAKİ DİKKAT NOKTALARI

KONSANTRASYONU ARTIRMA

ANAHTAR VE YÖN SÖZCÜKLERİNİ BULMA

13.OKUMA VE ANLAMAYI GELİŞTİRME

14. ETKİN OKUMA TEKNİĞİ

15. ETKİN DİNLEME TEKNİĞİ

16. NOT ALMA TEKNİKLERİ

NOT TUTARKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

NOT TUTMADA PRATİK ÖNERİLER

17. ÖĞRENME, ÖNEMİ VE BAŞARININ ARTIRILMASI

18. ÖĞRENMEDE DİKKAT – KONSANTRASYON – YOĞUNLAŞMA, ÖNEMİ VE GELİŞTİRİLMESİ

19. OKUMAYA VE ANLAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

20. TELEVİZYON VE BİLGİSAYARIN ÖĞRENMEYE ETKİSİ

21. HAFIZA-HATIRLAMA

KISA ve UZUN SÜRELİ HAFIZA

PRATİK HAFIZA KULLANMA TEKNİKLERİ

UNUTMAYI AZALTMANIN VE ETKİN HATIRLAMANIN KURALLARI

BAĞLAMA, HİKAYELEME, GÖRSEL CANLANDIRMA, AKROSTİŞ,

EN AZ 20 KELİMEYİ HAFIZADA TUTABİLME

22. ZİHİN HARİTALARI TEKNİĞİ

BEYİNİ İKİ YÖNLÜ KULLANMA

23. SOYUT DÜŞÜNCENİN GELİŞTİRİLMESİ

MANTIKLI BAĞINTILAR KURMA

MANTIKSIZ BAĞINTILAR KURMA

MANTIKLI VE MANTIKSIZ BAĞINTILAR KURARAK HAFIZA EĞİTİMİ

24. ZİHİNSEL YARATICILIĞI GELİŞTİRME TEKNİKLERİ

25. ÖZGÜVEN VE ÖZSAYGIYI GELİŞTİRME

26. POZİTİF RUH HALİNİ ARTIRMA VE GELİŞTİRME TEKNİKLERİ

27. ALTERNATİF DÜŞÜNME TEKNİKLERİ

28. SINAV

MOTİVASYON

SINAV ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKENLER

SINAV ÖNCESİ STRESTEN KURTULMA

SINAV KAYGISI VE BAŞA ÇIKMA

29. SINAV SIRASINDA

OKUMA - ANLAMA, ZAMAN-HIZ İLİŞKİSİ

ANLAYARAK OKUMA

SORULARDA DİKKAT NOKTALARI

DERİN NEFES MOLALARI

30. SAĞLIK VE BESLENME

31. DÜŞÜNMEK

DÜŞÜNMEYİ ÖĞRENEBİLMENİN İKİ ÖN ŞARTI

DÜŞÜNMEDE EVRENSEL ENTELEKTÜEL STANDARTLAR

32. KENDİNİ (BİLGİLERİNİ) İFADE EDEBİLME

DÜŞÜNCEYİ TOPLAYABİLME

İNSANLAR KARŞISINDA ETKİN KONUŞMA TEKNİKLERİ

BEDEN DİLİ VE İLETİŞİM UNSURLARI

BEDENSEL DURUŞ, JESTLER, MİMİMİKLER VE KOMPLİMANLARIN KULLANIMI.

 • İNSANLAR ARASINDAKİ SINIR VE ALANLAR
 • ELLE VE KOLLARLA YAPILAN JESTLER
 • MİZAH VE JEST KULLANIMI
 • OTURUŞ POZİSYONLARININ ANLAMLARI
 • SINIR BELİRLEME VE SAHİPLENME JESTLERİ
 • KÜÇÜLTÜCÜ JEST VE MİMİKLER
 • BEDEN DİLİNİN ETKİLİ KULLANIMI

Adem KARAFİLİK

Eğitim ve Kişisel Gelişim Uzmanı