Kapat
  • Çalışma Saatleri (08:00-18:00)

    Pazar Kapalı
  • Mail

    bilgi@ademkarafilik.com
  • Telefon

    0312 231 84 70

Senim Diyebilmek

Senim Diyebilmek

Senim Diyebilmek

Yeryüzünde konuşulmuş ve konuşulan bütün dillerdeki en sihirli kelime nedir sorusuna, tereddütsüz olarak verilecek net cevap, tek bir kelime: Aşk...

Ülkeler yıkan, ülkeler kuran, başlar kestiren, yaşamları yeşerten veya yaşamları söndüren duygu...

Yartılışın gayesi...

Aşk ve sevgi, ruhun eşsiz ve tanımsız güzelliği.

Aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından oluşan, onsuz olunmayan en ulvi duygudur.

Aşk tanımı yapılmış veya yapılamayan ne varsa hepsinin başlangıcı, ortası ve nihayi sonudur.

Aşkın hala net bir tanımı yoktur.

Aşkın binlerce tanımını yapmak mümkündür. Hangisi doğru ya da hangisi yanlıştır diye soramayız. Çünkü, aşkı yaşayan bilir. Dolayırsı ile hepsi de doğrudur diyebiliriz.

Aşk, kuvvetinin şideti ölçülemeyen, uğruna maddî vemânevî herşeyin feda edilebildiği asil bir duygudur.

Aşk her yerdedir, aşk herşeydedir. Aşk yaratılışın gayesidir.

Şairin dilinde şiir, mecnunun dilinde leyla, aşk, aşk, aşk... insanlık tarihi boyunca yaşanan, yaşanmış en güzel duygu.

Mevlana'ya sorarlar; aşk nedir?

Mevlana cevap verir: Ben olda gör.

Âşık ve maşuk birbirilerini çok seviyorlar, ancak bir türlü birbirilerine açılamayıp sevgileri ortada kalıyor. Bir gün âşık dayanamayıp maşuğun evine gidiyor, kapıyı çalıyor. İçerden bir ses

- Kim o?

Âşık cevap veriyor

-BEN'im

Maşuk içerden sesleniyor.

- Git buradan

Âşık şaşırıyor. İnanamıyor, ama ayrılıyor kapıdan üzgün bir şekilde.

Dağlar, ovalar dolaşıyor maşuğun aşkından ölecek duruma geliyor olaylarla anlam veremiyor, dayanamayıp tekrar maşuğun kapısına geliyor,kapıyı çalıyor.içerden bir ses

- Kim o? Diyor

Âşık cevaplıyor

- BEN'im.

Maşuk içerden sesleniyor.

- Git buradan

Âşık deliye dönüyor. Bir türlü anlamıyor aşkının neden böyle yaptığını. Kendini yollara vuruyor. Aşkıyla eriyor da sebebi bulamıyor. Günler ayları, aylar yılarlı kovalıyor. Âşık kendini maşuğun evinde buluyor bir gün. Kapıyı çalıyor. İçerden bir ses

- Kim o?

Âşık cevaplıyor.

- SEN'im

Maşuk içerden sesleniyor.

- Gir içeri o zaman

...

Aşk aslında SEN'im diyebilmektir.

Bizlerde benliğimizden sıyrılıp gerçek aşka ulaşabilir miyiz?

Derler ya; tam yeri gelişken,

Baskıdan yeni çıkan "Sessiz ve Sensiz" isimli şiir kitabımda yayınlanan bir şiirimi paylaşmak istiyorum.

YÂR

Varsa tek gerçek vardır o da yalnızca yardır

Onun dışında gerçeklik yok gayrısı ağyardır

Ne çare ki canana hasretten yanar bu can

Kapattım gönlümü gerisi tümden ağyardır

Yar olmadan fani cihanın tadı yok tuzu yok

Yar şah damarımda oturur daha ötesi yok

Düşürür nar-ı hicrana yardan uzakta kalmak

Ağyara yar olan nefisten hiçbir fayda yok

Adem KARAFİLİK

Eğitimci, yazar - Kişisel Gelişim Uzmanı