Kapat
 • Çalışma Saatleri (08:00-18:00)

  Pazar Kapalı
 • Mail

  bilgi@ademkarafilik.com
 • Telefon

  0312 231 84 70

Öğrenmeyi Öğrenemeyenler

Öğrenmeyi Öğrenemeyenler

Öğrenmeyi Öğrenemeyenler

ÖĞRENMEYİ ÖĞRENEMEYENLER
Kuru kuruya bilgi almayı hedefleyip, bilgiye ezbere sahip olanlar, sadece onun hamallarıdır.
Öğrenmeyi öğrenenler ise bilginin gerçek kullanıcılarıdır.
Öğrenmeyi öğrenenler; son model bir arabaya sahip olup onu zevkle kullanana,
öğrenemeyenlerse; sahip olduğu arabayı garajda çürütene benzer.
Öğrenmeyi öğrenemeyenler:

 • Dinlemenin önemini bilen ama kendini veremeyen,
 • Okuduğunu anlayamayan,
 • Okuduğunu değerlendiremeyen
 • Baktığını göremeyen,
 • Kişisel özelliklerini tanıyamayan,
 • Zihinsel becerilerini kullanamayan,
 • Yazma alışkanlığı kazanamayan,
 • Çalışma amacı bulamayan,
 • Rol modeli edinmeyen,
 • Neden-sonuç ilişkisi kuramayan,
 • Nedenleri anlayamayan,
 • Sonuçları kestiremeyen,
 • Öğrenmenin yararlarını kavrayamayan,
 • Öğrenmeye açık olmayan ve desteklemeyenlerdir.

Biliyorum ama kullanamıyorum, ifade edemiyorum, yapamıyorum... diyenler, “öğren-
e-meyenler” dir.
Biliyorum ama; ne bileyim gene aynı hataları yapıyorum, demek, "ben
öğrenemiyorum" demektir.

Adem KARAFİLİK
Eğitimci Yazar – Kişisel Gelişim Uzmanı

ÖĞRENMENİN İLKELERİ SERİSİ
ÖĞRENCİ YOL HARİTASI kitabından alınmıştır