Konferanslar

KONFERANSLAR, katılımcıların; eğitim, bilgi, kültür düzeyine katkı sağlama, motivasyon oluşturma ve verim ve etkinliği artırılmaya yönelik özel olarak belirlenmiş konulardan seçilmiştir. 

Seminerler birbirinden bağımsızdır. Her bir konferans süresi 1 - 1,5 saat olarak düzenlenmektedir.