Adem Karafilik

Öğrenme stratejileri, sadece öğrenciler değil, hayatı öğrenme olan bireyler tarafından, yani tüm insanlar tarafından öğrenilmeli ve kullanılmalıdır. Çünkü, stratejilerini bilen ve bunları aktif olarak kullanan kişiler ders, meslek ve hayat başarılarında daima ön plana çıkarlar.

1996 yılından bu yana kurumsal olarak eğitim alanında geniş bir toplumsal yelpazeye yönelik; eğitimler, seminerler, konferanslar ve bireysel çalışmalar yapmaktayız. Anne ve babalara yönelik olarak düzenlenen farklı seminerlerimizden ve öğrenmeyi öğrenme seminerlerimize katılan binlerce katılımcımız oldu. Bizlerin, anne ve babaların, öğretmen ve öğrencilerimizin karşılaştıkları temel sorunlara yönelik uygulanabilir çözümler sunarak, öğrencilerimizin derslerinde ve hayatlarında başarıları olmalarını hedefledik. Ayrıca eğitimcilere, anne ve babalara kullanılabilir bir rehber kaynak kitap olmanın yanında yeni bir öğrenme modeli oluşturmayı görev addederek hazırladık tüm çalışmalarımızı.

Eğitimin, dolayısıyla öğrenmenin etkin, verimi ve kalıcı olması adına çözülemeyen sorunlar hâla güncelliğini korumaktadır. Bizlerde bu sorunlara çözüm önerileri sunma adına; öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize bir nebze de olsa bir katkı sağlayabilirsek, görevimizi yapmış olarak değerlendireceğiz.